Hvar

Hotel Park Hvar ****

Palača iz 16. stoljeća, stilskih odlika baroknog sloga, najraniji je primjer
stambene barokne zgrade na Hvaru.

Bankete, 21450 Hvar, Croatia
T: + 385 21 718 337, 718 355 F: + 385 21 741 520
E-mail: park.hvar@st.t-com.hr
www.hotelparkhvar.com

Ovaj hotel nudi Mastercard pogodnosti: Popust na uslugu smještaja 5%, popust u hotelskom restoranu 10%, besplatan wi-fi; besplatan parking